Zespół

DYREKTOR GENERALNY

Agnieszka Żurawska – Wojcieszek

azUkończone studia magisterskie w zakresie zarządzania na Wydziale Cybernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Krakowskiej oraz studia podyplomowe w zakresie Coachingu i Mentoringu Organizacyjnego na Uniwersytecie Łódzkim. Ponad 17 lat doświadczenia zawodowego – doradztwo, szkolenia, audity dla ponad 200 firm. W latach 2009-2013 współpraca z jednostkami certyfikującymi jako auditor systemów zarządzania wg norm ISO 9001, PN-N/OHSAS 18001, ISO 14001, SCC (Safety Certificate Contractors). Od 2014 roku współpraca z Polskim Centrum Akredytacji jako auditor techniczny w zakresie Systemów Zarządzania Jakością oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Wykładowca na uczelniach – Akademia Finansów i Biznesu „Vistula” w Warszawie, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie oraz Politechnika Białostocka w Białymstoku. Trener jednostek certyfikujących.

tel. + 48 535 569 036
e-mail: zurawska@biznes-partner.com.pl

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

dr Jarosław Wojcieszek

jw

Dr nauk humanistycznych, menedżer z wieloletnim doświadczeniem
w zakresie zarządzania zasobami i sprzedaży, trener, coach.

Pracował w systemach zarządzania w tym w systemach certyfikowanych przez zagraniczne podmioty.

Dwukrotnie, w latach 2014-2016, pełnił rolę mentora w programie Absolwent VIP Uniwersytetu Łódzkiego.

Jedyny w Polsce trener licencjonowany przez Ziglar Inc. w Dallas USA do prowadzenia programów szkoleniowych z wykorzystaniem metodologii Ziga Ziglara. Studia Podyplomowe Controllingowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego 2010; Studia Podyplomowe Coaching i Mentoring, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki 2012.

tel. + 48 600 351 090
e-mail: j.wojcieszek@biznes-partner.com.pl