Klub pełnomocnika i auditora

  PAKIET BRĄZOWY > PAKIET SREBRNY > PAKIET ZŁOTY
Udział w 7 szkoleniach w roku 2016 organizowanych w siedzibie Instytutu Rozwoju i Kształcenia w Łodzi zgodnie z załączonym harmonogramem szkoleń klubu Pełnomocnika i Auditora Udział w 7 szkoleniach w roku 2016 organizowanych w siedzibie Instytutu Rozwoju i Kształcenia w Łodzi zgodnie z załączonym harmonogramem szkoleń klubu Pełnomocnika i Auditora Udział w 7 szkoleniach w roku 2016 organizowanych w siedzibie Instytutu Rozwoju i Kształcenia w Łodzi zgodnie z załączonym harmonogramem szkoleń klubu Pełnomocnika i Auditora
Rabat 20% dla 5 pracowników z firmy na szkolenia otwarte organizowane przez IRiK Rabat 20% dla 5 pracowników z firmy na szkolenia otwarte organizowane przez IRiK Rabat 20% dla 5 pracowników z firmy na szkolenia otwarte organizowane przez IRiK
Bieżące informowanie przez Biznes Partner o zmianach w przepisach prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środowiska Bieżące informowanie przez Biznes Partner o zmianach w przepisach prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środowiska Bieżące informowanie przez Biznes Partner o zmianach w przepisach prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środowiska
Analiza przesłanej na e-mail dokumentacji systemu zarządzania obowiązującej w firmie Analiza przesłanej na e-mail dokumentacji systemu zarządzania obowiązującej w firmie
Jednodniowy audit zrealizowany przez Kierownika Projektu firmy Biznes Partner w siedzibie firmy (+ koszty dojazdu) Jednodniowy audit zrealizowany przez Kierownika Projektu firmy Biznes Partner w siedzibie firmy (+ koszty dojazdu)
Stały kontakt telefoniczny i e-mail z Kierownikiem Projektu Biznes Partner
Cykl 5 sesji coachingowych dla Pełnomocnika lub auditora realizowany przez IRiK w siedzibie IRiK lub przez Skype
CENA 1000 zł netto
za cały rok 2016
2500 zł netto
za cały rok 2016
4000 zł netto
za cały rok 2016

Harmonogram szkoleń na rok 2016:

TEMAT SZKOLENIA DATA SZKOLENIA
Zmiany w normie ISO 9001:2015 07.03.2016
Zmiany w normie ISO 14001:2015 07.04.2016
Zarządzanie procesowe wg wymagań nowej normy ISO 9001:2015 oraz dobrych praktyk 18.05.2016
Metody szacowania ryzyka np. wg ISO 31000 15.06.2016
Nadzór nad dokumentami i zapisami – wymógł norm oraz działania mające na celu usprawnienie działań w organizacji 14.09.2016
Efektywny audit wewnętrzny – jak planować, realizować, dokumentować, aby była wartość dodana dla organizacji 19.10.2016
5S – czy jest możliwe stworzenie dobrze zorganizowanego i uporządkowanego miejsca pracy? 09.12.2016

Szkolenia zaczynają się od 10:00 i trwają do godziny 14:00.

Uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty udziału w szkoleniu.